Principper, retningslinjer og strategier

Her kan du læse om de principper, retningslinjer og strategier, der er vedtaget på Vipperød og Ågerup Skole.

Skolebestyrelserne der trådte til 1. august 2021 arbejder med at udfærdige principper og retningslinjer. Principperne er nu på plads, og vi arbejder med nedenstående, indtil retningslinjerne også har været igennem skolebestyrelserne.

Principper

Retningslinjer

Antimobbestrategi i pdf

I årene 2021-2024 er Vipperød og Ågerup Skole en del af frihedsforsøget for folkeskolerne i Holbæk kommune. I skolebestyrelsen ønsker vi at bruge dette forsøg til at skabe en bedre skole, især for elever men også for ansatte og lokalsamfund. Denne vision og værdiregelsæt er en overordnet ramme for dette arbejde.

Vision for Vipperød og Ågerup Skole

I årene 2021-2024 er Vipperød og Ågerup Skole en del af frihedsforsøget for folkeskolerne i Holbæk kommune. I skolebestyrelsen ønsker vi at bruge dette forsøg til at skabe en bedre skole, især for elever men også for ansatte og lokalsamfund. Denne vision og værdiregelsæt er en overordnet ramme for dette arbejde.

Vi ønsker at skabe en folkeskole

 • hvor fællesskabet er i centrum
 • hvor individet får plads til at blomstre

Vi danner og uddanner mennesker

 • som kan begå sig i et samfund i konstant udvikling

Vi skaber livsduelige mennesker

 • som er videbegærlige, handlekompetente, omsorgsfulde, nysgerrige, producerende og kritiske
 • som med respekt for vores natur og andre mennesker navigerer, deltager og er innovative i forskellige netværk, på tværs af kulturer i en globaliseret verden

En vision som skal komme til udtryk ud fra disse principper

Vi

 • skaber fordybelse
 • arbejder praksisorienteret, kreativt, fagfagligt, tværfagligt og med forskellige tematikker
 • giver børnene mulighed for at være medbestemmende i valg af opgaver og temaer og for at vælge mellem forskellige fag i en gradvis graduering, som gør dem i stand til at vælge en linje, som de vil dyrke ud over fælles fag

Eleverne

 • arbejder både på skolen, i lokalmiljøet og globalt med konkrete problematikker og benytter forskellige teknologier og teknikker til problemløsningen
  arbejder både sammen i deres klasse, men også på skiftende hold på tværs af årgange
Senest opdateret 24-04-2024