Skolestart

Vipperød og Ågerup Skole - Et godt sted at lære - et godt sted at være!

Vi er en folkeskole i Holbæk kommune med to skoler i Vipperød og Ågerup. Vipperød Skole har 0.-9. klasse og Ågerup Skole har til og med 6. klasse. Efter 6. klasse, samles de unge mennesker i Vipperød, hvor udskolingen er samlet i attraktive ungdomsmiljøer.

Vi skaber læringsmiljøer, hvor børn udvikler sig optimalt i forhold til deres potentiale. Vi tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogik. Det betyder, at alle gennem nysgerrighed skaber en relation til hinanden, således at alle føler sig set, hørt, forstået og dermed anerkendt.
I hele dit barns skolegang vil dygtige lærere, pædagoger, ledelsen og skolebestyrelsen være optaget af, at dit barn lærer og udvikler sig, og at hver dag er en god skoledag.

Læs mere om indmeldelse/udmeldelse for alle klasser her

Start på Vipperød og Ågerup Skole

Indskrivning i 0. klasse

Du skal benytte den elektroniske indskrivning både ved indskrivning til folkeskoler, SFO og til private skoler. Det skal du gøre i perioden fra oktober til midt i januar.

Efter denne dato skal du kontakte skoleleder eller pædagogisk leder på skolerne.

Skoleleder
Nina Faxe
Telefon: 24 61 61 44
E-mail: nigfa@holb.dk

Ågerup Skole

Troels Lundgård Hansen
Telefon: 72 36 87 95
E-mail: troh@holb.dk

Åbent hus for kommende skolebørn i skoleåret 2024/2025

Der har været Åbent Hus i oktober, men I er velkomne til at kontakte skolen for besøg eller en snak om skolestart.

Hvis dit barn skal gå på en anden skole

Det er muligt at vælge en skole, der ligger uden for det skoledistrikt barnet bor i. I så fald skal du kontakte skolelederen på den skole, hvor du ønsker dit barn optaget. Det gælder både, hvis der er tale om privatskoler og folkeskoler i andre skoleområder eller kommuner. Dog skal du huske, at du stadig skal opskrive dit barn til skolestart via Holbæk Kommunes indskrivning.

Undervisningspligt

I Danmark har vi undervisningspligt. Undervisningen skal senest begynde i august, det år dit barn fylder 6 år. Dit barn skal tilbydes en plads på skolen, i det område barnet bor i.

Udsat skolestart

Hvis du ønsker at søge om udsættelse af dit barns skolegang, skal du kontakte skolelederen på den skole, dit barn hører til. Det er skolelederen, der skal tage stilling til, om det kan lade sig gøre. Der skal være særlige forhold, der gør sig gældende, for at et barns skolestart kan udskydes.

Senest opdateret 10-04-2024