Skolebestyrelsesmøde den 24. oktober

logo

Dato: 24. oktober 2023
Sted: Vipperød
Tidspunkt: 17.15-19.30
(Mad mv. kl. 17.00-17.15)
Mødeleder: Charlotte Gustafsson

kursiv = fraværende

Deltagere

Forældre: 
Charlotte Gustafsson – Vipperød
Danny Nordentoft - Vipperød
Jens Skødstrup – Vipperød
Lars Juel Hansen – Vipperød
Kasper Helt – suppleant - Vipperød
Carsten Svensgaard – Ågerup
Tina Strunge – Ågerup
Josephine Røgilds Pedersen- Ågerup
Lone Chrona Lerstrup Suppleant - Ågerup

Personale:
Ane Fangel – Lærer
Connie Petersen – Pædagog
Pernille Juul - lærer Ågerup

Ledelse:
Vivi Bødtger Borello - kons. Skoleleder
Dan Eriksen – kons. Pædagogisk leder Vipperød
Sune Leibrandt – Pædagogisk leder Ågerup

Elevrådsrepræsentanter:
Emma, Hannah & Melike 

1. Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

2. Valg af referent, mødeleder

- Referent er Dan Eriksen

3. Kort orienteringer fra hverdagen - kort:
- fra ledelse
- fra lærer/pædagoger
- fra Elevrådet
- fra Formand

LEDELSEN

-        Vi er gået i gang med T5 – undersøgelse. Ledelse, personale og elev skal besvare spørgsmålene / undersøgelsen. Fokus: Læringsledelse.

-        Pædagogisk leder til Vipperød: I denne uge kommer der er et stillingsopslag op, så der er ny pædagogisk leder på plads d.01-01. 2024. Første samtalerunde er torsdag d.16-11-23 fra 16.30 til 21.00. Anden ansættelsesrunde er onsdag d.22-11-2023 fra 16.00 til 21.00. Mandag d.13-11-2023 kl.17.00 har vi teams møde, hvor vi udvælger kandidater. Charlotte vil gerne deltage i udvalget.

LÆRER / PÆDAGOGER

-        Der har lige været ”Bag for en sag” på begge afdelinger. Der er bagt for legeheltene (VIP) og børnetelefonen (ÅG).

 

ELEVRÅDET

-        Ikke noget nyt

 

4. Økonomi – vores budget - status – Tina deltager på mødet (O)

Tina sender budget ud i god tid før mødet, så alle har mulighed for at se det og have spørgsmål stillet.

- Obs på, at der er tale om en orientering. Budgettet er allerede godkendt tidligere.
- Der er styr på økonomien og et overskud på nuværende tidspunkt på omkring 106.000. Det skyldes bl.a. at der er en forsinkelse på nye ansættelser i det administrative center.
- Vi er blevet reguleret -175.000 pga. en nedgang i elevtallet på enkelte årgange, så vi kun får tildelt økonomi for en halv klasse. Vi har en opgave i at finde ud af, hvordan vi henter pengene. Vi henter en del af pengene på elevmidler ved en opbremsning i indkøb.
- Vi holder vores vikar og lønbudget.

5. Specialområdet: Høring om forslag til nye kriterier for befordring af elever til specialundervisningstilbud - bilag er sendt med dagsorden og læst inden mødet (D/B)

Umiddelbart virker det fornuftigt, at det er visitationsudvalget, der sidder på beslutningen.

- Vi har vurderet, at det ikke er nødvendigt med et høringssvar fra vores skole.

https://drive.google.com/drive/folders/1-kUw4SR4AcNaEhOND-W2Lz0h5cDHMtgf

https://drive.google.com/drive/folders/1-kUw4SR4AcNaEhOND-W2Lz0h5cDHMtgf

https://drive.google.com/drive/folders/1-kUw4SR4AcNaEhOND-W2Lz0h5cDHMtgf

https://drive.google.com/drive/folders/1-kUw4SR4AcNaEhOND-W2Lz0h5cDHMtgf

 

6. Ledelsesstruktur – info (O)

 Vi har haft besøg af Nina (ny skoleleder), som har fået en rundvisning. Der er planlagt en række overleveringsmøder mellem Sune, Dan og Vivi samt Nina.

- Nina starter onsdag 01-11-2023.

- Vivi har sidste dag tirsdag d.31-10-2023.

 Vi skal have fokus på reaktioner fra de forskellige medarbejdergrupper. 

7. Pædagogisk dag - 12.4 - folder, hjemmesiden m. små historier – udvalg nedsættes! (B)

Der er flere forældre, der er mere positive over for ideen, men der er stadig en del der er usikre.

- Forældremøderne har været gode ift. at kunne orientere omkring intentionen med den pædagogiske dag.

- Der skal nedsættes et udvalg, som skal udarbejde en folder omkring formålet med dagen. Den skal blandt andet indeholde gode historier, ideer til dagen ift. hvad man kan lave med eleverne, formålet med dagen, citater fra forældre etc.

- Folderen skal ”sættes op” af Lærke.

 

UDVALGET BESTÅR AF:

-        Tina? Og… Vi skal have flere på banen…

 

8: Kontaktforældremøde 12.10 – kort info herfra (O)

Her er referatet fra mødet

Der var et rigtig godt fremmøde på dagen (igen).

- Der var en god stemning på mødet.

- Fint med en indflyvning, hvor det gode, som skolen står for, blev tydeliggjort. Der blev lagt en god ramme omkring mødet, så alle havde mulighed for at komme til orde.

- Fokus på forældremøder, forældreinddragelse og frihedsforsøget.  

- Charlotte har noter, som hun deler via Google Drev omkring de forskellige forslag der kom frem på mødet.

 Forslag på baggrund af punkterne fra mødet:

-        Lav en folder til forældrene omkring forventning fra skolen. (Indskoling, Mellemtrin, Udskoling).

-        Inddrag elever i forældremøderne der fortæller om, hvordan det er at starte som ÅG elev på VIP efter 6. klasse.

-        Skal der kigges på motionsdagen?

 

Vi kigger videre på punkterne.

9. Eventuelt (O/D)

Vi rykker skolebestyrelsesmødet fra d.22-11 til 29-11.

Kommende møde

-        Må der ses film, når der er pause (spisning).

 

 

 

Punkter til næste møde:

  • Principper status
  • Sundhedspolitik
  • Skoleudvidelse/renovering
  • Ny skoleleder  - præsentation

Principper status: 

Proces for lejrskole – endelig

Kommunikation - udkast udarbejdet

Mobilpolitik/digital - udkast udarbejdet

Sfo/Klub - udkast udarbejdet

Sundhedspolitik (Tina)

Skole/hjem samarbejde -udkast udarbejdet

Løbende øvrige punkter

-        budgetopfølgning

-        Trivsel hos eleverne - status

-        Mødeevaluering – 1 gang årligt

Links:

https://xn--brnenesskole-vjb.dk/vaelg-din-skole/vipperoed-og-aagerup-skole/

https://www.skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsens-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse

 

 

Løbende øvrige punkter

-        budgetopfølgning

-        Trivsel hos eleverne - status

-        Mødeevaluering – 1 gang årligt

 

Senest opdateret 24-04-2024