Skolebestyrelsesmøde den 9. februar 2023

logo

Skolebestyrelsesmøde den 09.02.2023
Sted: Vipperød - lærerværelset
Tidspunkt: 17.00-20.00

Deltagere (kursiv er fraværende)

Forældre:
Charlotte Gustafsson – Vipperød
Danny Nordentoft - Vipperød
Jens Skødstrup – Vipperød
Lars Juel Hansen – Vipperød
Kasper Helt – suppleant - Vipperød
Carsten Svensgaard – Ågerup
Tina Strunge – Ågerup
Josephine Røgilds Pedersen- Ågerup
Aida Saraz suppleant - Ågerup

Personale:
Jeanett Jørgensen – Lærer
Connie Petersen – Pædagog
NN - lærer

Ledelse:
Gitte Tonn – Skoleleder
Vivi Bødtger Borello - Pædagogisk leder Vipperød
Sune Leibrandt – Pædagogisk leder Ågerup

Elevrådsrepræsentanter:
Lukas Tokssværd
Noah Rager

1. Godkendelse af dagsorden

2. Valg af referent, mødeleder

- VB re referent, Tina er mødeleder

3. Orienteringer fra hverdagen, kort fr ledelse, lærere/pædagoger/elevråd

Ledelse:
Ledelsen ser på økonomi og ressourcer for det kommende skoleår.
Ledelsen afventer de sidste nøgletal. 

Elevtal for kommende 0. klasse:
Vipperød: 39
Ågerup: 16

Lærer/pædagoger:
Ny kollega Lene. 
Der er stadig en del sygdom (kort og lang).

4. Skolefoto

Skolefoto - Ledelsen ønsker ikke længere at skolen skal administrere skolefoto - portrætdelen i skoletiden, kun klassefoto. Det er en opgave for adm. ift. udbyttet for skole. Derfor vil ledelsen gerne henlægge skolefoto til en sen eftermiddag eller weekend. (B)

Der er opbakning til forslaget.

5. Opfølgning på d.13.1. - Hvad vil skolen gå videre med til næste års skoleplanlægning? (D/B)

På pædagogisk dag har vi arbejdet med “fjerne, forankre og forandre” i forhold til tiltag i frihedsforsøget. 

Pointer fra dagen: 

 • Fortsætte med valgfag. 
 • Pulje valgfag i faggrupper, så de enkelte elever kommer igennem alle fagområder.
 • Et ønske om at bruge lokalområdet mere. 
 • Faste tider på fælles forberedelse for lærerne.
 • Fortsætte faget verdensmål. 
 • Styrke samarbejdet på tværs af årgange. 
 • Forslag om Ågerup skole som indskolingsskole (fx fra 0. til 2. klasse).
 • Ønske om at holde fast i de kortere skoledage.

6. Udgangstilladelsen - Elevrådet - den skal måske fjernes eller kun gælde en enkelt dag om ugen fx fredag. - i så fald skal princippet skrives om - ændres. (D/B)

Skolebestyrelsen beslutter at udgangstilladelsen trækkes tilbage igen.

Den nuværende udgangstilladelse løber til påskeferien. 

Princippet skal dermed skrives om/ændres.

Elevernes aktivitetsniveau og bevægelse over dage drøftes. Der besluttes ikke noget konkret

7. Pause – Elevrepræsentanter forlader mødet

8: Økonomi - 2023 kort status fra det vi ved nu. (O)

Lektionsfordeling og fordeling til andre lektionsreducerende funktioner fremlægges. 

De to tal skaber tilsammen overblik over, hvor mange lektioner der skal læses på skolerne samlet. 

Driftsbudgettet gennemgås af Gitte.

9. Spareplan i marts, høringssvar (B)

“Det er sendt i høring fra os” (Læring og trivsel; skole og dagtilbud) gennemgås af Gitte.  

Den største udfordring for skolerne vurderes at være forslaget om reduktion i skolepædagogtimer.

Fra 12 til 10 i indskolingen (ugentlige).

Fra 6 til 4 på mellemtrinnet (ugentlige).  

Carsten tilbyder at lave et høringssvar. Til det ønsker Carsten input fra gruppen hurtigst - og senest søndag den 12/2.

10. Eventuelt (O/D)

Der spørges til Puff Bar.

Skolen oplyser at de 4 netværk (herunder fx SSP, ungeindsats, skole og politi) har skærpet opmærksomhed på problematikken.  

Skolens reaktion: 

Første overtrædelse: forældre orienteres + samtale.

Anden overtrædelse: eventuel hjemsendelse. 

Punkter til næste møde:

  • Planlægning af skolebestyrelsens årsberetning
  • Meddelsesbogen
  • Status og beslutninger skoleårets planlægning
  • Økonomi

Punkt til april

  • SFO/Klub - det pædagogiske arbejde, aktiviteter, ledelse, “regler” mm. Kort sagt hvor er vi, og hvor vil vi hen. (D) – kommer med i april 2023

Principper status: ARBEJDSDAG 06.02.2023 17-20

Proces for lejrskole – endelig

Kommunikation (Lars)

Mobilpolitik/digital (Charlotte)

Sfo/Klub (Jose)

Sundhedspolitik (Tina)

Skole/hjem samarbejde (carsten)

Løbende øvrige punkter

-        budgetopfølgning

-        Trivsel hos eleverne - status

-        Mødeevaluering – 1 gang årligt

Links:

https://xn--brnenesskole-vjb.dk/vaelg-din-skole/vipperoedaagerup-skole/

https://www.skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsens-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse

Senest opdateret 12-04-2024