Skolebestyrelsesmøde den 8. marts 2023

logo

Skolebestyrelsesmøde den 22.08.2022
Sted: Vipperød - lærerværelset
Tidspunkt: 17.00-20.00

Deltagere
Forældre: Charlotte Gustafsson, Danny Nordentoft, Jens Skødstrup, Lars Juel Hansen, Carsten Svensgaard, Tina Strunge, Josephine Røgilds Pedersen

Personale: Jeanett Jørgensen, Connie Petersen, Siff Kassebeer

Ledelse:
Gitte Tonn, Vivi Bødtger Borello, Sune Leibrandt

Elevråd:
Noah

Fraværende: Kasper, Jens, Lars, Vivi, Sune, Lukas

1. Godkendelse af dagsorden

2. Valg af referent, mødeleder

- Gitte T er referent, Charlotte er mødeleder

3. Orienteringer fra hverdagen, kort fr ledelse, lærere/pædagoger/elevråd

Optaget af fagfordeling, økonomi
Vejledere i matematik og dansk nyuddannede - de er klar til at komme ud og observere og sparre
Verdensmålseksamen er gået godt
Projektopgave i 9.kl er overstået

Forældre: Obs på røg af diverse bl.a. i ungdomsklub

Læsning på mellemtrinnet med afsluttende læsemarathon.
ellers er det “alm. skolegang”

Ågerup: “alm skolegang”

SFO: Natur og udeliv

Spørgsmål til evaluering af linjedage - elevernes evaluering - tre valg og at de er ligestillet?

Elevrådet:
Godt med fælles elevrådsmøde store og små.
Gerne gøre noget mere. samarbejde mellem de to matrikler.
Obs på der skal vælges nye repræsentante

4. Ferieplan aug 24-juni 25 skolens bestyrelse har bemyndigelse til at ændre den vejledende ferieplan, f.eks. i forbindelse med særlige arrangementer eller lignende.

Ferieplan aug 24-juni 25 skolens bestyrelse har bemyndigelse til at ændre den vejledende ferieplan, f.eks. i forbindelse med særlige arrangementer eller lignende.

Principperne i forhold til ferieplan er følgende:

 1. Skoleåret udgør 200 skoledage for eleverne
 2. Der placeres én uges ferie i hhv. uge 42 og uge 7. Dog kan skolebestyrelsen beslutte, at vinterferien i stedet for uge 7 placeres enten i uge 6 eller uge 8.
 3. I ugen op til påske holdes fri mandag, tirsdag og onsdag
 4. Fredag efter Kristi Himmelfartsdag er fridag
 5. Grundlovsdag er fridag
 6. Der holdes juleferie så vidt mulig fra og med d. 23. december til og med d. 1. januar
 7. Juleferien kan for- længes således, at sidste skoledag før juleferien så vidt muligt ikke falder en mandag, eller at første dag efter ferien ikke falder en fredag
 8. Hvis grundlovsdag falder tirsdag eller torsdag, kan der tillægges en fridag henholdsvis før eller efter.
 9. Elevernes sommerferie skal udgøre mindst 6 hele uger
  Link til styrelsesvedtægt: Styrelsesvedtægt

5. Meddelelsesbogen

Erstatter elevplanen - Hvad er den og hvordan vil vi gribe den an?

Ledelsen fortæller

Orientering om hvad den er og hvordan vi griber den an.

Lærerne arbejder sammen om at lave første omgang.

Vi skal have kommunikeret om hvad det er:

Det er en udviklingsbog

Vi øver os i dette skoleår, så der skrives i bogen 1 gang inden sommerferien.

Til næste skoleår vil vi gerne have tre gange årligt i meddelelsesbogen.

Fra skoleåret 2022/2023 bliver elevplanen i folkeskolen erstattet af meddelelsesbogen, som er et dialogværktøj til samarbejdet mellem elev, forældre og skole om elevens faglige og alsidige udvikling.

Kravene til meddelelsesbogen er:

 • Den skal være skriftlig.
 • Den skal benyttes regelmæssigt og gøres tilgængelig for elev og forældre mindst én gang om året. 
 • For elever i børnehaveklassen skal man i meddelelsesbogen komme ind på kompetenceområderne sprog og matematisk opmærksomhed.
 • For elever i 1. til 9. klasse skal der også være indhold, som kommer ind på fagene dansk og matematik. 
 • For elever i 7.-9. klasse skal meddelelsesbogen indeholde overvejelser om elevernes uddannelse efter folkeskolen, og processen for at opnå de faglige krav, der eventuelt skal opfyldes i forbindelse med optagelse på en ungdomsuddannelse. 
 • For elever med udfordringer skal meddelelsesbogen indeholde information om de indsatser og den opfølgning, som skolen har iværksat for at afhjælpe udfordringerne.

Det skal på som punkt til forældremøder i starten af skoleåret.

Der kommer kort info på kontaktforældremødet d.21.3.

 

6. Timefordelingsplan

OBS på Ågerup og klassestørrelser - tid til samlæsning - tænkes ind i fagfordelingen.

Vi taler om timefordelingen og hvad det vil kunne give til trivsel, hvis der skæres en time ned i indskolingen og læreren går med i sfo.

Bestyrelsen ser gerne at den time er en sfo-skoletime, så eleverne ikke går hjem.

Vi kommer med et oplæg til hvordan det skal se ud.

Vi taler videre om planen for timerne og næste skoleår til næste møde.

 

7. Kontaktforældremødet - principper ?

Charlotte har lavet en plan for aftenen

det er aftalt vi er på Ågerup i morgensangslokalet - klasselokaler kan benyttes til gruppearbejde

 

8. Eventuelt

Hvad kan man forvente af vikarer?

1)Vikarer som er i længere forløb fast om en klasse

2)Vikarer enkelt dag

Ad 1 det kan forventes, at de laver planer for undervisning og ugeplaner og er en del af teamet. 

Ad 2 De benytter undervisningsplan/ugeplan fra lærere eller vikarmateriale som er lagt. Når de er tilknyttet gennem et skoleår kan det forventes, at de kan lave fagligt relevante opgaver med eleverne. Ikke nødvendigvis i det fag, som eleverne har den pågældende dag. Fx kan en dansktime blive til en matematiktime etc.

Punkter til næste møde:

 • Planlægning af skolebestyrelsens årsberetning
 • Økonomi 
 • SFO/Klub - det pædagogiske arbejde, aktiviteter, ledelse, “regler” mm. Kort sagt hvor er vi, og hvor vil vi hen. (D) – kommer med i april 2023

Punkt til maj

 • Principper status:
 • Proces for lejrskole – endelig
 • Kommunikation - udkast udarbejdet
 • Mobilpolitik/digital - udkast udarbejdet
 • Sfo/Klub - udkast udarbejdet
 • Sundhedspolitik (Tina)
 • Skole/hjem samarbejde -udkast udarbejdet

Løbende øvrige punkter

 • budgetopfølgning
 • Trivsel hos eleverne - status
 • Mødeevaluering – 1 gang årligt

Links:

https://xn--brnenesskole-vjb.dk/vaelg-din-skole/vipperoedaagerup-skole/

https://www.skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsens-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse

Senest opdateret 12-04-2024