Skolebestyrelsesmøde den 22.08.2022

logo

Skolebestyrelsesmøde den 16.11.22
Sted: Vipperød - lærerværelset
Tidspunkt: 17.00-20.00

Deltagere
Forældre: Charlotte Gustafsson, Danny Nordentoft, Lars Juel Hansen, Tina Strunge, Josephine Røgilds Pedersen

Personale: Jeanett Jørgensen, Connie Petersen

Ledelse:
Gitte Tonn, Vivi Bødtger Borello, Sune Leibrandt

Elevråd: Noah og Lukas

Fraværende: Jens, Kasper, Carsten, Aida, NN (Ågerup), Gitte T.

 

1. Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

2. Valg af referent, mødeleder

- Charlotte

3. Orienteringer fra hverdagen, kort fr ledelse, lærere/pædagoger/elevråd

Ledelse:

Inklusion fylder meget i hverdagen.
Vi er i gang med at evaluere tiltagene i frihedsforsøget.
De fleste børn er glade for valgfag og linjedag - dog er nogle børn udfordret af de nye rammer.

I TRIO og MED arbejder vi med stresspolitikken, voldspolitikken.

Der orienteres om kompetenceforløbet, hvor vi har 3. fælles samling på onsdag.

Der er ikke mange kvalificerede ansøgere til den vakante pædagogstilling. Det kan godt ende med, at der tænkes i alternative løsninger med de eksisterende personale.

Lærer/pædagoger:
Det der fylder meget, er rammerne for samarbejdet mellem lærere og pædagoger. Det kan være svært at finde muligheder for at mødes på gode tidspunkter (at man ikke skal vente for længe på hinanden, at SFO ikke bliver en svingdør).

SFO samlede 11.500,- kr. ind til knæk Canser.

Vi har sagt farvel til Sanne, da hun er blevet fælles TR i kredsen. Og til Margit som er gået på efterløn.

I valghold er det dejligt at opleve en elevgruppe, der virkelig gider det de har valgt.

Elevråd:
Der er nu faste datoer for elevrådsmøder.

Vi evaluerer valgfag pt. Den umiddelbare feed back er meget positiv.

På demokratidagen kom vi op med en ny mærkesag; vi ønsker et nyt klubhus. Her er stationshuset på forslag.

Der er et madudvalg, der forsøger at skabe klarhed over kostpolitikken - altså hvad man må købe og hvad man ikke må købe.
Vi følger Holbæk kommunes kostpolitik.

Der er også et gallaudvalg.

Samlet:
Der er desværre stadig nogle udfordringer med udgangstilladelsen - herunder skrald og manglende efterlevelse af sukkerpolitik.

4. Kort fra kontaktforældremødet

Det var et godt møde med stort fremmøde den 26. oktober.

Der er mange forældre der ikke kender Min Uddannelse. Det er naturligvis en udfordring.

Et forslag er, at det tages med på forældremøderne - særligt i de små klasser. Den 13. januar (pædagogisk dag / forældrepasning) blev drøftet.

Der var mange forældre, der var bekymret for dels egne kompetencer dels andres kompetencer til, at undervise og passe eleverne.  

Det fylder meget hos forældrene, at der ikke er fælles samlinger i Vipperød om morgenen. 

Vivi fortæller at der spirende initiativer i fx 0. klasse. 

Nogle forældre fra 0. klasse var rystede over, at der er en drengegruppe fra 1. klasse, der er meget vilde om morgenen. 

Vivi orienterer om initiativer, der har været omkring klasserne. 

Det var en bekymring om læringsmål kan nås, når der går mange lektioner til valgfag. 

Godt at Gitte hurtigt skrev ud til forældregruppen. 

Der blev stiller spørgsmål til det, at nogle elever kan have en skoleuge uden idræt. 

Næste møde: her skal der arbejdes med principper.

5. Opfølgning miljøvurderingen

Udskydes til næste gang.

 

6. Status forældrepasning d. 13. januar.

Status er at der pt. er meget få tilmeldte på begge matrikler.

SB og kontaktforældrene bedes hjælpe.

SB-forældre samler de gode historier og sender dem til Lærke. 

Om muligt laver lærke opslag på FB og flyers til skolen.

7. Tilsyn med folkeskolens afgangsprøver

 

8. Pause – Elevrepræsentanter forlader mødet

 

9. Økonomi (Lukket punkt)

Drøftet og ført til internt referat.

 

10. Ågerup (Lukket punkt)

Drøftet og ført til internt referat.

11. Eventuelt

 • Ny dato for arbejde med principper
 • Cykelstativer – løsninger?
 • Optegning p-området
 • Oprydning ved pedelkontor – mulighed?

Punkter til næste møde:

 • Udgangstilladelsen
 • Frihedsforsøget- status på de nye skemaer og modtagelse
 • Info fra Netværksmøde SKB
 • SFO/Klub - det pædagogiske arbejde, aktiviteter, ledelse, “regler” mm. Kort sagt hvor er vi, og hvor vil vi hen. (D)

Principper status:

 • Proces for lejrskole – gennemgang af udkast og dialog
 • Kommunikation (Lars)
 • Mobilpolitik/digital (Charlotte)
 • Sfo/Klub (Jose)
 • Sundhedspolitik (Tina)
 • Skole/hjem samarbejde (Carsten)

Løbende øvrige punkter

-        budgetopfølgning

-        Trivsel hos eleverne - status

-        Mødeevaluering – 1 gang årligt

Links:

https://xn--brnenesskole-vjb.dk/vaelg-din-skole/vipperoed-og-aagerup-skole/

https://www.skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsens-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse

Senest opdateret 12-04-2024