Skolebestyrelsesmøde den 16. januar 2023

logo

Skolebestyrelsesmøde den 16.01.2023
Sted: Vipperød - lærerværelset
Tidspunkt: 17.00-20.00

Deltagere: (kursiv: deltager ikke)

Forældre:
Charlotte Gustafsson – Vipperød
Danny Nordentoft - Vipperød
Jens Skødstrup – Vipperød
Lars Juel Hansen – Vipperød
Kasper Helt – suppleant - Vipperød
Carsten Svensgaard – Ågerup
Tina Strunge – Ågerup
Josephine Røgilds Pedersen- Ågerup
Aida Saraz suppleant - Ågerup

Personale:
Jeanett Jørgensen – Lærer
Connie Petersen – Pædagog
NN - lærer

Ledelse:
Gitte Tonn – Skoleleder
Vivi Bødtger Borello Pædagogisk leder Vipperød
Sune Leibrandt – Pædagogisk leder Ågerup

Elevrådsrepræsentanter:
Lukas Toksværd
Noah Rager

1. Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

2. Valg af referent, mødeleder

- Gitte

3. Orienteringer fra hverdagen, kort fr ledelse, lærere/pædagoger/elevråd

Ledelsen går i gang med planlægning af det kommende skoleår.

Ledelsen har ledelsesdage i næste uge.

Ågerup: Nye skemaer har givet anledning til personalerokeringer i samarbejde med personalet og TR

Der arbejdes med ugeplaner og madplaner i sfo. 

Maiken kommer på besøg 25.1.

Forældre fra Ågerup har stort ønske om, at der en anden gang kommer en medarbejder hurtigere ind i bestyrelsen ved frafald.

Vipperød: 

Nu børnehaveklasseleder pr. 1.2. besøger skolen 

Der arbejdes med bedre overgange ml børnehave og 0.kl

Legende læring seminarer mellem dagtilbud og skole

1.klasse observation af en udefra.

Sfo- plan for resten af året.

Der er studerende lige nu på Vipperød i perioden 2-6.

Elevrådet:

Udgangstilladelsen – en bekymring om fællesskabet

Mængden af affald

Puffbars og rygning er en bekymring

0.-9.kl elevrådsmøde

Der kommer også noget fra kommunalt hold

Vi taler elevråd på tværs af de to matrikler

Skal det være samme lærer der har det på begge matrikler.

4. Evaluering forældrepasning d. 13. januar. (D)

Anden halvdel arbejde vi med Frihedsforsøget blandet mellem de to matrikler og elevrødder.

Det var en rigtig god dag, hvor vi fik tid til at snakke om de mange tiltag vi har i gang.

Bl.a. så kom udgangstilladelsen frem. Den giver mere splittelse, da de store forlader skolen og dermed mangler man fællesskabet.

Personalegruppen har et stort ønske om vikar ikke tages fra det faste personale i to-lærertimer

Men mest af alt, så var der mange tiltag som personalet og elevrødder ønskede at forankre og forandre. Dvs. at man kan vil arbejde videre med de mange gode tiltag der er i gang.

Der kommer et nyhedsbrev ud til forældrene om personaledagen.

VI skal evaluere hvad vi skal med dagen fremadrettet ift. forældrepasning

Ågerup skole: Kun 29 elever – tager man forældredeltagere på dagen, så var der kun 11 elever tilbage, som havde brug for pasning.

Vipperød: 

Der var flere elever end sidste år.

5. Kvalitetsrapport – ny måde – 4 datoer i spil (O)

Vi overvejer lige nu hvilken overskrift/tema, som vi som skole vil være med på.

Vi melder en dato ud på et senere tidspunkt.

6. Videns- og erfaringskonference – holdes i Vipperød d. 20 april 10-16 (O)

Sæt kryds i kalenderen

Vi laver en udstilling.

7. Lejrskoleprincippet (B) 

Færdig tilrettet udgave bedes medbringes til mødet fra lejrskoleudvalget. Oversigt over de økonomiske aspekter for udrulning, bedes læst inden mødet  (ligger i google drev) https://docs.google.com/document/d/14u6_M4TjI6TPeYPYACNhw-Tsgzewz1vuLcdfLkEHCok/edit?usp=sharing

Skolebestyrelsen vil gerne prioritere det økonomiske udkast til lejrskolerne.

8. Pause – Elevrepræsentanter forlader mødet

9. Oversigt skolernes økonomi (O)

Generelt underskud på 20 mill. Men Vipperød og Ågerup har ikke underskud og dermed skal vi ikke lave handleplan for 2022

10. Spareplan i marts, høringssvar herom samt oversigt over tidsplanen. (O)

Forslag : En fra bestyrelsen holder øje med referater fra ØK udvalg og kommunal bestyrelse om emnet og melder til resten af bestyrelsen ? (B)

VI skal skrive et høringssvar, som tydeligt tilkendegiver hvilke konsekvenser vi kan se forslagene får for kerneopgaven.

Vi har et budget 2023 med til næste møde, så vi kan se hvilke konsekvenser hvad forslagene kan få.

Carsten, Lars vil gerne skrive høringssvaret med input fra andre. Vi har det som punkt d.8.2.

Vi skriver ikke sammen med de andre, men der vil blive talt sammen.

Vi taler om hvordan vi bedre kan udnytte vores ressourcer også i forhold til mellemformer mellem de to matrikler.

11. Budget 22 og drift (O/D) Nødvendige indkøb i 2023?

Vi taler prioriteringer.

It trænger til en opjustering.

Møbler trænger til en udskiftning

Gitte skriver ud ift. rumdelere og cafemøbler, højborde og barstole virksomheder i nyhedsbrevet

12. Eventuelt

Spørgsmål til teammøder

Foregår hver uge a ca. 1 time.

Forslag til forældremøde for nye forældre i januar– skolebestyrelsen tager introen – onboarding

Punkter til næste møde:

Meddelelsesbogen - 

Udgangstilladelsen ?

Frihedsforsøget- status på de nye skemaer og modtagelse

Info fra Netværksmøde SKB i Holbæk kommune samt tiltag med høringssvar på besparelser på skolerne.

SFO/Klub - det pædagogiske arbejde, aktiviteter, ledelse, “regler” mm. Kort sagt hvor er vi, og hvor vil vi hen. (D) – kommer med i april 2023

Principper status:

Proces for lejrskole – endelig ?

Kommunikation (Lars)

Mobilpolitik/digital (Charlotte)

Sfo/Klub (Jose)

Sundhedspolitik (Tina)

Skole/hjem samarbejde (Carsten)

 

Løbende øvrige punkter

-        budgetopfølgning

-        Trivsel hos eleverne - status

-        Mødeevaluering – 1 gang årligt

Links:

https://xn--brnenesskole-vjb.dk/vaelg-din-skole/vipperoedaagerup-skole/

https://www.skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsens-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse

Senest opdateret 12-04-2024