Skolebestyrelsesmøde den 15. maj 2023

logo

Skolebestyrelsesmøde den 15.05.23
Sted: Vipperød - lærerværelset
Tidspunkt: 17.30-20.00

Deltagere
Forældre: Charlotte Gustafsson, Danny Nordentoft, Jens Skødstrup, Lars Juel Hansen, Carsten Svensgaard, Tina Strunge, Lone Chrona  Lerstrup (Suppleant for Ågerup)

Personale: , Connie Petersen, Pernille Juul

Ledelse:
Gitte Tonn, Vivi Bødtger Borello, 

Fraværende: Kasper Helt Hansen, Aida Saraz, Josephine Røgilds Pedersen, Jeanett Jørgensen, Sune Leibrandt og  Lukas Tokssværd og Noah Rager (elevråd)

NYE fra skoleåret 2023/2024: Emma & Melike

1. Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

2. Valg af referent, mødeleder

- Referent er Gitte, Mødeleder Charlotte

3. Velkommen og præsentationer bordet rundt.
Ny suppleant fra Ågerup,
Lone
Ny

Velkommen til Lone
Velkommen til Pernille
Alle præsenterer sig

4. Orienteringer fra hverdagen - kort:
- fra ledelse
- fra lærer/pædagoger

Fagfordelingen er stort på plads. Vi melder ud ca. 1.6.

Første udskolingsaften for forældre med SSP - De unges sociale og digitale liv. Oplæg ved SSP og politi

God aften med gode snakke

 

God skolefest - masser af folk og god stemning

 

Videns- og erfaringskonferencen

var en god og interessant dag - Eftermiddagen var ikke lige så godt besøgt af andre ude.

Interessant med rullende o.klasse start samt juniortræner

SFO- mere inddragelse

 

Kort fra Carsten:

Kommunen indstiller til bygning af boliger i Vipperød

 

Lærere og pædagoger Ågerup:

Det har fyldt at Sune og Gitte stopper, men

vi har nu fokus på den kommende skolefest med trivselsuge i uge 21

Klasselæreruge i uge 25

Der har været et godt møde med alle medarbejdere og vi vil meget gerne være i Ågerup.

Opbakningen er vigtig for os - de der er der, vil det jo og det må gerne spredes.

Lone: Kan hurtigt gå inflation i snakke om skolen og hvad der ikke fungerer. Det kan blive skruet op, så det tager overhånd i den forkerte retning.

Pernille taler om, at linjedagen har en god virkning på forståelsen fra hinanden på de to matrikler. Det er positivt.

 

Lærere og pædagoger Vipperød:

SFO-cup gik super godt. Godt vejr. de store elever var dommere - vi havde fundet en app som kunne anvendes til resultater. Netto sponsorerede frugt.

Chearleaders fik pokaler.

Alle fodboldspillere får en medalje.

Godt samarbejde med hallen, så vi kunne trække drikkevand.

Holbæk kommune var ude og interviewe om dagen.

Personalemøde i maj om næste år og planlægning

Vilde vulkaner for begge matrikler. Vi er sammen i telte. Det bliver godt.

 

5. Principper– hvilket kan helt færdiggøres?
Rettelse til mobilpolitikken (D/B)

Vi taler om mobilpolitikken - Kan det være arealfrit område?

Vil eleverne hjælpe med det? Du afleverer din mobil når du kommer eller - hvem skal håndhæve det, når der er to voksne.

Vi har før oplevet, at eleverne så ikke kommer ind førend to minutter før ringetid. dermed bliver det ikke en rolig start.

Hvordan møder vi hinanden om morgenen? Kigger vi i telefonen eller ser vi hinanden?

Hvordan får vi eleverne engageret i det?

Kunne vi lave testperioder? 

Det er vigtigt, at vi er stringente. Fx i forhold til ipads og hvor meget der spilles senere på dagen fx i sfo. 

Vi taler om smartwatches, som er uhensigstmæssigt særligt i sfo eftermiddag, hvor forældre ringer til barnet i stedet for at komme ind.

Gitte skriver til Lærke om to principper:

lejrskole + elektroniske devices politik

6. SFO/Klub - det pædagogiske arbejde, aktiviteter, ledelse, “regler” mm. Kort sagt hvor er vi, og hvor vil vi hen. Starter op med drøftelserne og fortsættes senere (D)

Drøftelse:

Hvad er målet? Hvor vil vi egentlig hen?

Vi som bestyrelse tilstræber noget, men vi skal ikke diktere det.

 

Det er centralt, at vi fordeler.

Vi kan stadig godt tænke i at ferier er vi mere sammen.

Hvis man som forældre ved det er præmissen, så kan vi godt det.

Lone: Kodeordet er forberedelse og kommunikation. Det er centralt, at man helt lavpraktisk ved hvor man skal gå hen.

Huske at fortælle de muligheder det giver.

Planen skal være synlig og lagt i god tid.

Personale med fra matriklen, så der er kendte voksne. Godt at lave rundvisning også for forældre.

At føles sig velkommen - der ligger et stykke arbejde i, at de andre faste børn er bevidste om at byde velkommen. Man skal føle at man hører til.

Spørgsmålstegn ved skærm i klub 4390. Skal vi mon have et princip hvor vi gør det mere tydeligt, at vi har nogle forventninger til hvor meget og hvordan vi får de unge i gang med andet fx gode aktive vaner.

Det er udfordrende bare i sfo 1 at lave en udedag - Nogle forældre lader børnene gå hjem de dage.

I ferier - at vi skiftes mellem de to matrikler. Vi personaler vil meget gerne.

Lave reklame for sommerferien. det er børnene som skal fortælle til hinanden. Så ser de hvem der er.

årshjul hvor det vises hvad og hvornår der kan nok blive behov for hjælp fra skolebestyrelsen til at løbe det i gang.

Husk at tænke aften åbent sammen for klubben.

Invitere forældre ind og være med. Skabe tryghed for forældre.

 

Vi tager punktet med til det nye skoleår.

 

7. Pause

 

8: Nye ansættelser – kort hvad er køreplanen /profil der søges. (O)

skolelederstilling 13.6. og 20.6

pædagogisk lederstilling 15.6. og 22.6.

har været kort møde med HR - hvad skal der prioriteres til stillingen.

9. Årsberetning – filmes den 7.6 til næste møde fra 17.00-17.20 – kort rids om hvad der skal siges og drejebogs udarbejdes efter mødet og sendes rund (O)

Alle kommer i spil med et lille input. Fra 17.00-17.20 filmes der.

Alle får et punkt.

Charlotte beder alle om at komme med temaer:

Kontaktforældre - 

linjefag/valgfag

At udvide samarbejdet mellem de to matrikler

Øk - at få enderne til lykkes

Inddragelse af elevrådet - udgangstilladelse

Principper

10. Eventuelt

Til næste møde

timefordelingsplan - lille ændring

 

Punkter til næste møde:

 • Planlægning af skolebestyrelsens årsberetning
 • Fondsansøgninger møbler
 • Lene Magnussen og ny chef for læring og trivsel deltager fra kl 18.00

Principper status

 • Proces for lejrskole – endelig
 • Kommunikation - udkast udarbejdet
 • Mobilpolitik/digital - udkast udarbejdet
 • Sfo/Klub - udkast udarbejdet
 • Sundhedspolitik (Tina)
 • Skole/hjem samarbejde -udkast udarbejdet

Løbende øvrige punkter

 • budgetopfølgning
 • Trivsel hos eleverne - status
 • Mødeevaluering – 1 gang årligt

Links:

https://xn--brnenesskole-vjb.dk/vaelg-din-skole/vipperoedaagerup-skole/

https://www.skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsens-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse

Senest opdateret 12-04-2024