Skolebestyrelsesmøde den 14 december 2022

logo

Skolebestyrelsesmøde den 14.12.2022
Sted: Vipperød - lærerværelset
Tidspunkt: 17.00-20.00

Deltagere: (kursiv: deltager ikke)

Forældre:
Charlotte Gustafsson – Vipperød
Danny Nordentoft - Vipperød
Jens Skødstrup – Vipperød
Lars Juel Hansen – Vipperød
Kasper Helt – suppleant - Vipperød
Carsten Svensgaard – Ågerup
Tina Strunge – Ågerup
Josephine Røgilds Pedersen- Ågerup
Aida Saraz suppleant - Ågerup

Personale:
Jeanett Jørgensen – Lærer
Connie Petersen – Pædagog
NN - lærer

Ledelse:
Gitte Tonn – Skoleleder
Vivi Bødtger Borello Pædagogisk leder Vipperød
Sune Leibrandt – Pædagogisk leder Ågerup

Elevrådsrepræsentanter:
Lukas Toksværd
Noah Rager

 

1. Godkendelse af dagsorden

- Godkendt

2. Valg af referent, mødeleder

- Vivi

3. Orienteringer fra hverdagen, kort fr ledelse, lærere/pædagoger/elevråd

Ledelse: Pt fylder 13.1, ved at rulle næste skoleår ud.

Ansættelsessamtaler på mandag fra kl. 14.00 til ny bh.klasseleder (pt 4 kvalificerede)

Frihedsforsøget (indskoling har justeret) fra 3 til 2 valghold. Et valghold i mellemmodul 2 lektioner (herved frigives pædagogtimer i et eftermiddagsmodul i basistimer) og de 2 x 1 lektion mandag og onsdag i ydertimerne. Derudover 1 klassens trivselstime hver fredag.

Lærer/pæd: 1. december var juleklippedag - det var en superhyggelig dag på begge matrikler. En del sygdom hos både børn og voksne. De raske løber stærkt.

SFO: Åbent hus torsdag d. 15. dec med æbleskiver.

Vilde Vulkaner tilbydes 4., 5. og 6. klasse. 4. klasserne har fået første prioritet. Vilde Vulkaner er tre dage i den første uge i sommerferien.

I går var Luciadag: det er en fin tradition omend det kniber med at få drengene til at trække i hvide kjo(rt)ler 🙂

 

Elevrådet: Er i god julestemning efter at være dommere i juledørs-konkurrencen.

Sidste møde for i år; evaluering i forhold til lektiecafeen, som desværre ikke oplever mange besøg.

Galla-udvalget er godt i gang

IFT et ungdomshus i Vipperød arbejdes fortsat på mulighed, fx i den gamle DSB-bygning

 

4. Opfølgning miljøvurderingen

Den er i proces. Der indbydes til aftenmøde snarest fra GT

5. Status forældrepasning d. 13. januar.

Der er styr på klasse- og sfo-bemanding. Lokalefordeling er næste step samt evt indkøb.

Der er fortsat lidt debat blandt nogle forældre om relevansen af dagen. Dette er dog kun år 2, og dette er en del af konceptet. Det er en skoledag som enhver anden.

Kan vi være endnu mere tydelige og tidligere ude næste år?

Formen og dagen evalueres efter 13.1.23

NB Lærke bedes lave en reportage (evt sammen med nogle elever) fra dagen, som kan lægges på de sociale medier

Lars er på som back-up, hvis der er sygdom på dagen (i egne klasser)

6. Pause – Elevrepræsentanter forlader mødet

 

7. Økonomi (Lukket punkt)

Drøftet

8. Ågerup (Lukket punkt)

Drøftet

9. Eventuelt, Ny dato for arbejde med principper

Find dato for arbejdet - 6. februar 2023 kl. 16.00 - ????

Lejrskoler skal tages op næste gang

Skal vi i SB arbejde med det gode skolehjem samarbejde (FX Rasmus Alenkærs principper fra bogen “Alt det forældre kan”)

 

Punkter til næste møde:

Udgangstilladelsen

Frihedsforsøget- status på de nye skemaer og modtagelse

Info fra Netværksmøde SKB

SFO/Klub - det pædagogiske arbejde, aktiviteter, ledelse, “regler” mm. Kort sagt hvor er vi, og hvor vil vi hen. (D)

Principper status:

Proces for lejrskole – gennemgang af udkast og dialog

Kommunikation (Lars)

Mobilpolitik/digital (Charlotte)

Sfo/Klub (Jose)

Sundhedspolitik (Tina)

Skole/hjem samarbejde (carsten)

 

Løbende øvrige punkter

-        budgetopfølgning

-        Trivsel hos eleverne - status

-        Mødeevaluering – 1 gang årligt

Links:

https://xn--brnenesskole-vjb.dk/vaelg-din-skole/vipperoedaagerup-skole/

https://www.skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsens-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse

Senest opdateret 12-01-2023