Skolebestyrelsesmøde den 13. april 2023

logo

Skolebestyrelsesmøde den 13. april 2023
Sted: Vipperød - lærerværelset
Tidspunkt: 17.00-20.00

Deltagere
Forældre: Charlotte Gustafsson, Danny Nordentoft, Jens Skødstrup, Lars Juel Hansen, Carsten Svensgaard, Tina Strunge, Josephine Røgilds Pedersen

Personale: Jeanett Jørgensen, Connie Petersen, Siff Kassebeer

Ledelse: Gitte Tonn, Vivi Bødtger Borello, Sune Leibrandt

Elevråd: Lukas

Fraværende: Kasper, Jens Lone (ny suppl. for Ågerup), Noah (elevråd)

1. Godkendelse af dagsorden

2. Valg af referent, mødeleder

- Sune er referent

3. Orienteringer fra hverdagen, kort fr ledelse, lærere/pædagoger/elevråd

Ledelse: 

Fagfordeling fylder det meste lige nu.

Vi har modtaget en opsigelse på Vipperød med effekt fra 1. maj.

Vi arbejder på erfarings- og videnskonferencen, som vi er vært for i den kommende uge (se på punkt nedenfor).

Vi arbejder på modtagelsen af de nye 0.klasser. De kommer på besøg. Dertil er der godt samarbejde med institutionerne. 

Lærere:

Vi arbejder i fællesskab med meddelelsesbogen på Minuddannelse.dk. Det er nyt og er derfor noget vi skal lære sammen.

Ledelsen orienterer forældre, når vi er længere i processen.  

Praktikanter giver udtryk for, at de er meget inspireret af frihedsforsøget på vores skoler.

SFO:

Der er SFO-cup den 11. maj, som vi inviterer til.  

 

4. Ny suppleant for Ågerup har stillet op (B)

Lone stiller op som suppleant.

Vi er enige om, at hun kan tiltræde, men at hun ikke er stemmeberettiget.  

Gitte skriver til Lone og orienterer om, at hun kan tiltræde som suppleant.

 

5. Kontaktforældremøde (O) Ny dato i september

Følgende blev drøftet: 

Den pædagogiske dag i januar. 

Der var delte meninger om, at forældrene passer børnene. Nogle synes det er en god løsning - andre vil gerne anerkendes for deres utryghed. 

Vigtigheden af at forældrekontrakter allerede laves allerede i de små klasser. 

Nogle forældre, der har følt sig truet af en elev (privat). 

Klassekultur der er i forandring til det, at skolearbejde ikke er in.

Sprog. Det opleves råt. Nogen mener det er et vilkår, andre at der skal sættes mere ind.  

Alle var positive i forhold til valgfag. 

Rengøring og toiletter. 

Fokus på vikarmaterialer og ugeplaner. 

Brugen af skærme - særligt om morgenen - blev drøftet. 

Næste møde er i september/oktober 2023.

Vi snakker om vigtigheden af at forældrene på forældremøderne hjælpes til, at lave sociale arrangementer over året. 

 

6. Officielt besøg på Vipperød skole - kort beretning. Frihedsforsøget - forældre med den gode historie?

Der berettes om et godt besøg. 

Vi drøfter om skolebestyrelserne skal motivere et ønske om, at forlænge frihedsforsøget. 

Charlotte og Tina skriver til skolebestyrelsesnetværket og kontaktforældre, og fisker efter gode historier.

7. Økonomi - timefordelingsplan til godkendelse (B)

Gitte fremlægger ledelsens udspil til timefordelingsplan for det kommende skoleår. 

Link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/16Kr0pytNtLmOZZvZmvQSTdeKsAUJAOFnG5I2cLNVb-s/edit#gid=0

Vi drøfter reduktionen af lektioner som led i 16B/16D og frihedsforsøg. Reduktionen er omsat til 2-lærertimer. 

Særligt reduktionen fra 35 → 33 → 30 i udskolingen drøftes.

Skolebestyrelsen godkender timefordelingsplanen. 

BR2

PT forventes et underskud på 100.000,- kr. da budgettet for specialområdet er skredet for hele kommunen. Vi ligger i den lave ende.    

Vi har plus på almen på 800.000,- kr.

 

8: SFO/Klub - det pædagogiske arbejde, aktiviteter, ledelse, “regler” mm. Kort sagt hvor er vi, og hvor vil vi hen. (D)

Udskydes til næste gang.

9. Ågerup - den kommende 6. klasse

Overgange:

Når fagfordelingen er på plads for begge matrikler, skal lærerteamsene lave et samarbejde for året - herunder; trivselsdage, lejrskole, fælles faglige arbejder. 

Vi snakker om værdien i et fælles forældremøde for nuværende 5. klasser inden sommerferien. 

Her kan nogle udskolingslærere deltage, så de kan fortælle om gode historier. 

Børnenes stemme er vigtig - tidligere elever fra Ågerup kan også fortælle de gode historier.

 

10. Eventuelt (O/D)- Fondsansøgninger møbler

Det drøftes på næste møde.

 

Punkter til næste møde:

  • Planlægning af skolebestyrelsens årsberetning

Principper status: 

  • Proces for lejrskole – endelig
  • Kommunikation - udkast udarbejdet
  • Mobilpolitik/digital - udkast udarbejdet
  • Sfo/Klub - udkast udarbejdet
  • Sundhedspolitik (Tina)
  • Skole/hjem samarbejde -udkast udarbejdet

Løbende øvrige punkter

  • budgetopfølgning
  • Trivsel hos eleverne - status
  • Mødeevaluering – 1 gang årligt

Links:

https://xn--brnenesskole-vjb.dk/vaelg-din-skole/vipperoedaagerup-skole/

https://www.skole-foraeldre.dk/sektion/skolebestyrelsens-v%C3%A6rkt%C3%B8jskasse

Senest opdateret 12-04-2024