Spring til indhold

Ågerup SFO

Her på siden kan du læse mere om Krogen og Klub Krogen
Luk alle
Åben alle

Praktisk information
Krogen og Klub Krogen er Ågerup skoles SFO 1&2 tilbud for 0. til 6. klasse. Vi har egne lokaler og køkken, derudover benytter vi skolens tilliggende lokaler og gymnastiksal. Vi har et tæt samarbejde mellem krogen og klub Krogen.
Vi lægger vægt på at være en anerkendende og inkluderende SFO, der har fokus på alle børns trivsel. Vi går op i at få en tæt relation til det enkelte barn, blandt andet gennem værksteder og voksenstyret aktiviteter.

Vi prioriterer, at det i hverdagene skal være frivilligt at deltage i aktiviteter, da det er børnenes egen tid. I særlige tilfælde, f.eks. ferier, kan der være aktiviteter alle skal deltage i.

Vi har en opslagstavle ved Krogen. Her vil der være praktisk information om dagen og eventuelle ture ud af huset mv. Derudover udgiver vi en ugeplan for kommende ugen inden hver weekend.

rutche

Lukkedage:

 • Mandag, tirsdag og onsdag inden påske.
 • Fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
 • Grundlovsdag (ingen fællespasning).
 • Uge 29 og 30.
 • Juleaftensdag (ingen fællespasning).
 • Dagene mellem jul og nytår (inkl. d. 31. december).

Åbningstider:

Morgen

 • Alle dage fra kl. 06:30 og frem til skoledagen begynder.

Eftermiddag

 • Mandag til torsdag: Efter skoletid og frem til kl. 17:00. To gange månedligt holder vi aften-åbent i klubben til kl. 20:00.

Fredag

 • Efter skoletid og frem til kl. 16:30.

Børnene skal hver dag tjekke sig ind i “komme/gå” som er en del af Aula. Her giver forældre information om, hvornår børnene bliver hentet, hvem der henter, hvis det ikke er forældrene, eller hvis der er et bestemt tidspunkt, de selv skal gå hjem på. Det er vigtigt børnene både husker at tjekke sig ind og ud, så vi hele tiden ved hvilke børn, der er her.
Børnene bliver lynhurtigt smaddergode til det.

komme/gå

OBS: Vi har tilsynspligt for 0-3 klasse. Derfor skal vi have besked fra forældrene hvis de skal med andre hjem.
Klubbørn i 4-6 klasse har mere frihed til at komme og gå, dog skal det være aftalt med forældrene.

Løbende kommer børnehavebørnene ind i salen og er med i lege.
I løbet af foråret begynder de kommende skolebørn at komme på besøg i Krogen. Her vil de kunne deltage i dagens aktiviteter, og derved få en større indsigt i hverdagen i Krogen. De medbringer selv eftermiddagsfrugt, men tilbydes også lidt i Krogen.

Børnehaven inviteres med til koncerter, højtider og arrangementer.

fastelavn

Der vil være mulighed for at få morgenmad fra klokken 6.30 til 7.30 klokken 7.50 bliver børnene sendt i skole. Om morgenen er der mulighed for at sidde og spille spil, tegne, lege eller gå en tur i salen med stikbold.

Eftermiddagsmad
Der serveres en lille eftermiddagssnack på “café maner”, hver dag fra kl. 14:00 til 14:30. Da det kun er en lille eftermiddagssnack, kan nogle børn have brug for en ekstra mad/frugt i tasken hjemmefra til om eftermiddagen.

 

Vi tilbyder dagligt en masse forskellige former for kort- og brætspil, mind games, bordtennis & bordfodbold.
I ferier besøger Vipperød SFO og Krogen hinanden på skift som et led i at fremme børnenes sociale trivsel på tværs mellem de to SFO’er og skoler.
Efter vinterferien bliver 3. klasse tilbudt at komme op i Klub Krogen én gang om ugen. Her vil børnene have mulighed for at deltage i aktiviteterne, og få større indblik i hverdagen hos klub Krogen.

I Klub Krogen er der lidt andre muligheder for de større børn. Der er blandt andet PS4 og Wii spil samt Pool-bord og Airhockey. Ca. 1-2 gange om måneden er der aftenåbent, hvor børnene bliver og spiser aftensmad og hygger med forskellige aktiviteter. Nogle klubaftener foregår sammen med Vipperøds klub 4390 for at lave brobygning mellem de to klubber og skoler. Dette er vigtigt for børnenes trivsel, da 7. - 9. klasse foregår på Vipperød skole.

I sommerferien tager vi på Vilde Vulkaner. Det er en tredages børnefestival i Vordingborg, som der er forældrebetaling til.

Vilde vulkaner

 • Fælles forpligtende samtaler omkring barnet.
 • At vi orienteres ved væsentlige ændringer i familielivet (skilsmisse, alvorlig sygdom, dødsfald o.l.), da dette kan være af væsentlig betydning for vores forståelse af barnets reaktioner og trivsel.
 • At barnets stamkort opdateres i Aula f.eks. ved ny adresse eller telefonnummer.
 • At barnet har tøj med navn samt fodtøj der passer til årstiden både inde og ude.
 • At du som forælder tager medansvar for, at barnets garderobe er “ryddelig” når institutionen forlades.
 • At der tales positivt om skole, sfo, personale og andre børn og forældre.
 • Vi opfordrer til at legeaftaler laves hjemmefra.

Selvhjulpne børn
Det er vigtigt, at børn bliver støttet i at blive så selvhjulpne som muligt. De skal have tøj og sko med, som de selv kan tage af og på. Det giver desuden succesoplevelser og højere selvværd, når de selv kan klare det.

SFO'en er et vigtigt bindeled mellem hjem, dagtilbud og skole. Vi ved, at SFO'ens arbejde har stor betydning for det gode resultat. Derfor arbejder vi nu med fælles mål og indholdsbeskrivelser for SFO’ens virke. Det gør vi for at sikre sammenhænge i børns liv mellem SFO-tiden og når skolepædagoger understøtter barnets læring, trivsel og udvikling i undervisningen.

Der arbejdes med fælles læringsmål indenfor tre vigtige områder: 

 • Alsidig, personlige og social udvikling
 • Sprog
 • Sundhed, krop og bevægelse

Mål- og indholdsbeskrivelserne skal sikre: 

 • At der er tydelige sammenhænge mellem dagtilbud, SFO og undervisningen i skolen.
 • At der skabes helhed i de 6-12 åriges skoledage.
 • At børn, unge og forældre opfatter undervisningen i skolen og SFO’ens pædagogiske virksomhed, som et sammenhængende tilbud.
 • At tilbyde børnene/de unge optimale rammer for trivsel og læring.

 lighed

Når du skal skrive dit barn op til SFO foregår det via Pladsanvisningen. På Holbæk Kommunes side om pladsanvisning kan du læse mere om takster og tilskud m.m. 

Gå til Pladsanvisningen

Kontakt

Pædagogisk leder
Sune Leibrandt: 72 36 83 94

Krogen (SFO 1): 72 36 13 24

Klub Krogen (SFO 2): 72 36 15 75

Administration: 72 36 78 20Feedback

Sidst opdateret

06.08.2023

Ansvarlig redaktør

Lærke Dyre Christiansson

Kontakt

SFO Ågerup Skole

Tlf: 72 36 13 24 / 72 36 15 75 

Ågerup Skole, område Kildedam